Missie

Catom wil een leidende rol spelen in het downstream segment van de Nederlandse oliemarkt door het leveren van energie voor iedereen. Hierbij staat de klant centraal in combinatie met scherpe prijzen en een hoog serviceniveau. Catom betrekt deze energie vanuit een onafhankelijke inkooppositie bij conventionele brandstof- en hernieuwbare brandstof leveranciers. De vier bedrijfsonderdelen Catom PDM, OK Oliecentrale, OK Marine en OK Retail staan in verbinding en zijn samen sterker dan de elementen alleen.

Visie

Catom gelooft in de kracht van klantoriëntatie. Zowel de eigen organisatie als de handelsondernemingen en tankstationszijn gericht op hoge servicebeleving bij de klant en scherpe prijzen. Bij alle verkoopmomenten is die specifieke klantcultuur van Catom herkenbaar. Catom onderscheidt zich daarmee van de traditionele aanbieders. Catom wil zich als bedrijf voortdurend blijven ontwikkelen en daarmee het marktleiderschap verwerven in de segmenten waarin de onderneming actief is. Deze ambitie wil zij realiseren door autonome groei in combinatie met acquisities. Catom wil kansen benutten die enerzijds ontstaan doordat de grote oliebedrijven onderdelen willen afstoten, en anderzijds doordat kleinere (familie)bedrijven, zowel oliehandelaren als eigenaren van kleinere ketens tankstations, hun bedrijf willen verkopen.