Veiligheid en milieu

Veiligheid van mensen en hun omgeving is een eerste prioriteit bij alle activiteiten van Catom. Catom hecht grote waarde aan het zorgvuldig naleven van alle voorschriften op het gebied van veiligheid, milieu en kwaliteit. Catom heeft hiervoor een eigen milieu- en veiligheidsbeleid.

In juni 2018 hebben wij de hercertificering succesvol doorlopen met ISO 14001 tegen de nieuwe norm (2015) en beschikken dus over nieuwe certificaten VCA* en ISO 14001: 2015 op naam van OK Oliecentrale B.V. voor de handelsnamen Oliecentrale Nederland en OK Nederland. Alle vereiste interne audits en inspecties hebben in 2019 plaatsgevonden, alsmede de externe audits BRZO+, WABO en ISCC (voor opslag, transport en bijmengen van biobrandstoffen).

Bijmenging biobrandstoffen

Uiteraard voldoet Catom aan de wettelijke bijmengverplichtingen met betrekking tot biobrandstoffen; in 2019 een percentage van 12,50% (2018: 8,50%). Catom streeft ernaar hiervoor uitsluitend tweede generatie (“dubbeltellende”) biobrandstoffen te gebruiken en loopt daarmee vooruit op de wettelijke vereisten.

GTL

Voor klanten die een bewust beleid willen voeren op het gebied van milieubelasting van brandstoffen heeft Catom GTL (Gas To Liquid) ter beschikking gesteld. GTL is een geavanceerde dieselvariant die leidt tot minder geur, minder geluidsoverlast en minder uitstoot van fijnstoffen. Omdat GTL vrij is van zwavel en aromaten en een hoog octaangehalte heeft, vindt er een schonere verbranding plaats. Dit innovatieve, door Shell ontwikkelde product, stelt Shell alleen beschikbaar aan een aantal van haar grote klanten, waaronder ook haar branded distributeurs (resellers). Catom heeft hiermee een unieke

propositie. Het product is met name interessant voor grote gemeenten die streven naar een betere luchtkwaliteit in de binnenstad.

HVO

Daarnaast is HVO brandstof voor onze klanten geïntroduceerd. HVO brandstof is fossielvrij, biologisch afbreekbaar, verlaagt de fijnstof en heeft een zwaveluitstoot van bijna 0 gr/km. HVO is in diverse mengverhoudingen met diesel te verkrijgen. Met 100% HVO brandstof kan tot wel 89% CO2 worden bespaard in de gehele keten.