Privacyverklaring Catom B.V.

Catom hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In deze Privacy Policy leggen we uit welke persoonsgegevens wij verwerken, met welk doel we dit doen en hoe we deze beschermen.

Voorop staat dat wij er alles aan doen om uw privacy te waarborgen en dat we daarom zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. Catom B.V. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat beveiliging van uw persoonsgegevens is gewaarborgd
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Catom B.V. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

Toepasselijkheid

Deze Privacyverklaring van Catom B.V. is van kracht voor de verzameling, het gebruik en andere vormen van verwerking van persoonsgegevens door Catom B.V. te Breda en onderliggende B.V.’s (“Catom B.V.”) in verband met het gebruik van onze websites en online diensten.

Contactgegevens

Catom B.V., gevestigd aan de Verlengde Poolseweg 32, 4818 CL Breda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Catom B.V.

Verlengde Poolseweg 32

4818 CL Breda

Tel: +31 76 52 32 811

privacy@catom.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bij het gebruik van onze websites bieden wij de mogelijkheid om informatie aan te vragen, vragen te stellen of bestellingen te plaatsen. Hierbij laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dit zijn over het algemeen bedrijfsgegevens, maar in sommige gevallen zijn dit ook persoonsgegevens.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Doelen waarom wij persoonsgegevens verwerken

Catom B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van acties, kortingen en promoties
 • Klantensupport
 • Het kunnen verstrekken van informatie over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken om online te kunnen bestellen
 • Het kunnen aanbieden van tank- en loyaliteitspassen
 • Het afstemmen van ons aanbod van producten en diensten op uw voorkeuren

Bewaartermijnen

Catom B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Websitebezoek

Op onze websites worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvragen van een pagina en overige gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website met als doel om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Catom B.V. maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers.

Websites van derden

Deze Privacy Policy is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare en/of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd, voor gebruik van de desbetreffende website, de Privacy Policy van deze website goed door. Op die manier kunt u er van te voren voor zorgen dat u op de hoogte bent van de wijze waarop de betreffende website met uw gegevens omgaat.

Verstrekking aan derden

Catom B.V. verstrekt uw persoonsgegevens aan derden indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze dienstverlening, of wanneer wij daar wettelijk toe worden verplicht. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht ten behoeve van onze online dienstverlening, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Catom B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies

Onze websites maken gebruik van cookies, zoals bijna alle websites dat overigens doen. Cookies zijn kleine tekstfiles die worden opgeslagen op een computer, tablet of mobiele telefoon van een gebruiker en wordt geplaatst en/of gebruikt bij het gebruik van een website. Ons uitgangspunt hierbij is dat we het gebruik en/of de ervaring van onze websites continu willen verbeteren. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Een cookie is altijd aan een specifiek domein of subdomein gebonden. Het staat u als gebruiker vrij om cookies uit te schakelen. Houd er wel rekening mee dat het dan mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Op onze websites worden ook cookies geplaatst door derden:

Google Analytics
Leadfeeder
MailChimp
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur ons dan een gespecificeerd verzoek. Hierbij kan gevraagd worden om u te identificeren om misbruik te voorkomen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Catom B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact met ons op.

Autoriteit Persoonsgegevens

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Catom B.V.

Breda, 25 mei 2018