In 2022 voegen we met de samenwerking met Slurink een welgevestigde naam toe aan het netwerk op het water met moderne bunkerpunten in heel Nederland, waarbij service, kwaliteit en veiligheid centraal staan. Daarnaast is een succesvol vervolg gegeven aan de initiatieven om de eigen voorraad positie te vergroten en meer zelf de regie te nemen bij de logistiek van de brandstoffen. Na de succesvolle lancering van de bemande formule OK ShopPoint heeft de organisatie de formules in 2022 verder uitgerold en dit op vlakken zoals bouw en shop verder gestandaardiseerd. Al onze nieuwe en of te verbouwen tankstations willen we een gelijke uitstraling geven en het merk OK duidelijk en herkenbaar op de kaart zetten in heel Nederland. We hebben in 2022 7 tankstations aan ons netwerk toegevoegd. 

2021

In 2021 lag de focus op het OK Café concept. Dit nieuw ontwikkelde concept heeft een eigen, herkenbare uitstraling en biedt een assortiment van A-merken. Ook het in 2019 onbemande OK Express concept met wasboxen is een succes gebleken en wordt ook in 2022 verder uitgebreid. Rijmar met de locatie in Roermond is met ingang van 1 december 2021 toegevoegd; met een eigen depot (ondergrondse tankopslag) en vijf tankwagens worden dagelijks vele Limburgse bedrijven door Rijmar beleverd. Per eind 2021 vallen er landelijk 86 tankstations onder de retail activiteiten.

2020

In 2020 wisten we onze TOP-5 positie in de Nederlandse wholesale markt te versterken, o.a. door meer eigen voorraad en een onafhankelijker inkooppositie. Ons marktleiderschap in reselling werd uitgebouwd en 14 stations werden toegevoegd aan ons netwerk. We startten met de aanscherping van design en bouwprocessen van onze (on)bemande tankstations, steeds vaker in combinatie met een OK Café.

2019

Ook in 2019 hebben we weer een grote ontwikkeling doorgemaakt en zijn er o.a. 8 locaties toegevoegd aan het netwerk tankstations. We versterkten onze positie in de waterhandel. Bovendien vergrootten we onze naamsbekendheid als hoofdsponsor van de Bredase voetbalclub NAC en met een sponsordeal voor een aantal races in de Porsche Supercup.

2018

In het eerste kwartaal van 2018 zijn er 3 locaties toegevoegd aan het netwerk (waaronder een eerste station in Duitsland) en is de prachtige nieuwbouw locatie Emmen geopend. Eind 2018 vallen er landelijk 66 benzinestations onder de retailactiviteiten. Bovendien deden we dit jaar onze intrede op het water met OK Marine.

2017

Per eind 2017 vallen er landelijk 59 benzinestations onder de retailactiviteiten. Van deze 59 opereren er 43 onder het eigen OK merk. 36 daarvan zijn bemand en voorzien van een moderne shop, de overige 7 zijn onbemand.

In 2017 zet de uitbreiding van het aantal OK stations zette verder door, dankzij onder andere de acquisitie van een aantal benzinestations, het op de veiling van de Rijkswegstations behouden van een tweetal locaties, en de verbouwing en re-branding van een aantal eerder geacquireerde stations.

2016

De retail activiteit maakt in 2016 een grote ontwikkeling door. Het aantal stations wordt uitgebreid door een acquisitie van een keten van 5 bemande benzinestations, daarnaast enkele losse benzinestations van exploitanten, en de oplevering van een fraai zelf ontwikkeld onbemand nieuwbouw tankstation in Middelburg.

2015

In 2015 werd een middelgrote oliehandel in het zuiden van het land overgenomen.

2014

Het aantal benzinestations werd in 2014 opnieuw uitgebreid door de overname van drie benzinestations van Kuwait Petroleum Nederland. Daarnaast werden in 2014 een drietal bouwlocaties voor nieuwe benzinestations verworven. In 2014 werd een kleine oliehandelaar in het noorden van het land overgenomen.

2013

In november 2013 bereikte FuelPlaza, een werkmaatschappij van Catom BV, overeenkomst met Kuwait Petroleum Nederland BV over de overname van 33 benzinestations. De stations liggen verspreid over het land met een zwaartepunt in de noordelijke provincies. De benzinestations, die opereerden onder de merknaam Q8,  worden omgekleurd naar het merk OK.

FuelPlaza verwief in 2013 ook benzinestation De Kreilen aan de N31 nabij Drachten via een openbare veiling. Ook dit benzinestation wordt omgekleurd naar het OK merk.

In het begin van 2013 heeft Oliecentrale een kleine oliehandelaar in het noorden van het land overgenomen via een activa-passiva transactie.